Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Kauno r. Babtų gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-08-04 10:47:28 12.63 MB
Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m. 2022-08-04 10:47:28 37.35 KB
Babtų gimnazijos Mokinių Tarybos nuostatai 2022-08-04 10:47:28 36.5 KB
Babtų gimnazijos mokinių apdovanojimo vasario 16-osios proga nuostatai 2006 m. 2022-08-04 10:47:28 40 KB
Tvarkų aprašai
Babtų gimnazijos individualaus ugdymo plano keitimo tvarkos aprašas 2021 m. 2022-12-27 22:01:34 57.2 KB
Mokinių nemokamo maitinimo Kauno r. mokyklose tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-15 17:03:05 207.84 KB
Babtų gimnazijos mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas 2023-03-22 09:22:14 49.99 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 171.37 KB
Viešųjų pirkimų tvarko aprašas

2023-01-12

764.52 KB
Babtų gimnazijos mokinių apdovanojimų tvarkos aprašas 123.59 KB
Babtų gimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašas 173.21 KB
Taisyklės
Kauno r. Babtų gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2022 m. 2022-12-27 21:58:18 306.86 KB
Darbo tvarkos taisyklės nuo 2022 m. 2022-12-27 21:58:18 268.76 KB
Įsakymas dėl mokinių elgesio taisyklių pakeitimo 2023-11-15 2023-12-05 10:05:10 534.12 KB
Priėmimas į gimnaziją
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į Babtų gimnaziją komisijos sudarymo V-1 2023-01-03 2023-02-26 18:02:46 472.67 KB
Dėl mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo TS-493 2021-12-21 2023-02-26 18:02:46 247.23 KB
Mokinių priėmimo į Kauno r. Babtų gimnaziją tvarkos aprašas 2021 m. 2023-02-26 18:02:46 403.51 KB
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į Babtų gimnaziją darbo reglamento patvirtinimo V-60 2021-05-11 2023-02-26 18:02:46 91.83 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas V-60 2021-05-11 2023-02-26 18:02:46 104.14 KB
Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas TS-20 2020-01-23 2023-02-26 18:02:46 169.92 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kauno r. Babtų gimnazijos 2022-2025 m. strateginis planas 2023-02-22 19:05:10 732.94 KB
Gimnazijos ugdymo planas 2022-2023 m. m. 2023-02-22 19:05:10 709.62 KB
Gimnazijos ugdymo planas 2021-2023 m. m. 2023-02-22 19:05:10 1.07 MB
Babtų gimnazijos ugdymo planas 2021–2022 m. m. 2023-02-22 19:05:10 1.07 MB
Kauno r. Babtų gimnazijos 2019-2021 m. strateginis planas 2023-02-22 19:05:10 1.25 MB
Veiklos planai/ataskaitos
Kauno r. Babtų gimnazijos 2024 m. veiklos planas 2024-02-01 13:54:57 239.18 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos 2023 m. veiklos planas 2024-02-01 13:54:57 219.32 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos 2022 m. veiklos planas 2024-02-01 13:54:57 321.85 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita 2024-02-01 13:54:57 216.24 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos 2021 m. veiklos ataskaita 2024-02-01 13:54:57 234.84 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos 2021 m. veiklos planas 2024-02-01 13:54:57 40.49 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 2024-02-01 13:54:57 136.31 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos 2020 m. veiklos planas 2024-02-01 13:54:57 1.47 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. III ketv. veiklos rezultatų ir finansinės būklės ataskaitos 2024-02-01 13:55:52 1.04 MB
2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-02-01 13:55:52 889.67 KB
2023 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2024-02-01 13:55:52 462.13 KB
2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-02-01 13:55:52 654.89 KB
2023 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2024-02-01 13:55:52 373.42 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčio ataskaita 2024-02-01 13:56:06 897.39 KB
2022 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2024-02-01 13:56:06 2.29 MB
2022 m. IV ketv. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2024-02-01 13:56:06 3.71 MB
2022 m. III ketv. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2024-02-01 13:56:06 612.61 KB
2022 m. II ketv. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2024-02-01 13:56:06 2.61 MB
2022 m. I ketv. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2024-02-01 13:56:06 2.57 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-08-02 10:20:44 4.41 MB
2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:20:44 1.11 MB
2021 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:20:45 1.26 MB
2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:20:45 0.96 MB
2021 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:20:46 0.99 MB
2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:20:46 0.98 MB
2021 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:20:47 1 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-08-02 10:28:18 3.09 MB
2020 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-08-02 10:28:18 538.77 KB
2020 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-08-02 10:28:19 1.36 MB
2020 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:28:19 701.87 KB
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:28:19 1.25 MB
2020 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:28:20 877.04 KB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:28:20 814.08 KB
2020 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:28:21 886.73 KB
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:28:21 833.71 KB
2020 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:28:21 157.83 KB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:28:22 149.85 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-08-02 10:45:47 617.9 KB
2019 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-08-02 10:45:47 83.81 KB
2019 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-08-02 10:45:47 210.05 KB
2019 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:45:48 221.85 KB
2019 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:45:48 119.33 KB
2019 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:45:48 1.2 MB
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:45:49 1.27 MB
2019 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:45:49 1.24 MB
2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:45:50 1.24 MB
2019 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:45:50 1.25 MB
2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:45:51 1.22 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-08-02 10:51:34 5.51 MB
2018 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-08-02 10:51:34 690.44 KB
2018 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-08-02 10:51:35 1.78 MB
2018 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:51:35 1.93 MB
2018 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:51:36 974.72 KB
2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:51:36 441.89 KB
2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:51:37 478.81 KB
2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 10:51:37 429.75 KB
2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 10:51:37 449.74 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-08-02 11:02:37 1.12 MB
2017 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-08-02 11:02:37 368.02 KB
2017 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-08-02 11:02:37 720.26 KB
2017 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 11:02:38 719.2 KB
2017 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 11:02:38 431.96 KB
2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 11:02:39 547.58 KB
2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 11:02:39 572.94 KB
2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 11:02:39 535.63 KB
2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 11:02:40 600.58 KB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita  2022-08-02 11:02:40 524.83 KB
2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita  2022-08-02 11:02:41 560.66 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-08-02 11:11:25 2.25 MB
2016 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-08-02 11:11:25 499.99 KB
2016 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-08-02 11:11:26 934.7 KB
2016 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita  2022-08-02 11:11:26 815.66 KB
2016 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 11:11:26 541.3 KB
2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita  2022-08-02 11:11:47 0.96 MB
2016 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 11:11:27 0.97 MB
2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 11:11:30 1.63 MB
2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 11:11:30 934.89 KB
2015 m.
2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-08-02 11:16:39 4.28 MB
2015 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-08-02 11:16:40 1.68 MB
2015 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-08-02 11:16:40 620.21 KB
2015 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-08-02 11:16:41 1.77 MB
2015 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 11:16:41 790.6 KB
2014 m.
2014 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-08-02 11:19:30 3.52 MB
2014 m. IV ketv. grynojo turto būklės ataskaita 2022-08-02 11:19:30 556.38 KB
2014 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-08-02 11:19:31 1.33 MB
2014 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-08-02 11:19:31 1.01 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą. Savivaldybės biudžeto lėšos 2023-03-23 14:56:17 3.31 MB
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Mokymo lėšos 2023-03-23 14:56:17 3.71 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės biudžeto lėšos 2023-03-23 14:56:36 388.9 KB
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Mokymo lėšos 2023-01-26 19:10:00 489.97 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės biudžeto lėšos 2022-08-02 11:22:23 1.2 MB
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Mokymo lėšos 2022-08-02 11:22:23 1.06 MB
2019 m.
2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės biudžeto lėšos 2022-08-02 11:23:51 206.02 KB
2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Mokymo lėšos 2022-08-02 11:23:52 123.81 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Savivaldybės biudžeto lėšos 2022-08-02 11:26:55 1.48 MB
2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Mokymo lėšos 2022-08-02 11:27:06 1.97 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-08-02 11:25:56 1.12 MB
2016 m.
2016 m. programos sąmata - Mokinio krepšelio lėšos 2022-08-02 11:28:46 6.7 MB
2016 m. programos sąmata - Savivaldybės biudžeto lėšos 2022-08-02 11:28:56 7.16 MB
Direktoriaus metų veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 2022-08-02 17:51:59 4.86 MB
Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita 2022-08-02 17:52:00 5.24 MB
Direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2022-08-02 17:52:01 4.31 MB
Direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita 2022-08-02 17:52:01 2.27 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl nemokamo maitinimo produktams įsigyti vienai dienai vienam mokiniui skiriamų lėšų dydžio nustatymo 2023 m. 2023-03-01 19:56:57 35.18 KB
Mokinių nemokamo maitinimo Kauno r. mokyklose tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-15 17:03:05 207.84 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Kauno r. Babtų gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 m. 2022-08-02 09:58:55 314.75 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimai 2014 m. 2022-08-02 09:59:07 50 KB
Viešųjų pirkimų tvarko aprašas

2023-01-12

764.52 KB
Pirkimo planas 2023 34.87 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Maršrutai
Mokyklinių autobusų grafikai 2022-2023 m. m. 2023-01-04 19:55:24 129.33 KB
Dokumentai
Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 2014 m. 2023-01-04 19:55:35 193.19 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį į pareigas teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo 2022-08-02 17:56:04 629.74 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Kauno r. Babtų gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2018m. 2023-01-11 14:21:53 242.2 KB
Kauno r. Babtų gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2017 m. 2023-01-11 14:21:53 278.22 KB
Metodinė taryba Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos nuostatai 2022-08-02 09:30:00 35 KB
Metodinės veiklos tvarka 2022-08-02 09:30:00 39 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
2022 m. Babtų gimnazijoje vykdyto veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2023-01-26 19:13:40 163.43 KB
Suderintas Kokybės krepšelio projekto veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2023-01-26 19:13:40 9.16 MB
Veiklos tobulinimo ataskaita už pirmuosius metus 2022-09-05 2023-01-26 19:13:40 163.37 KB
Veiklos tobulinimo plano tikslinimas 2022-10-05 2023-01-26 19:13:40 243.69 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Babtų gimnazijos salių užimtumo tvarkaraščiai, sutarčių registras 2022-2023 m. m. 7.18 MB
Darbo taryba Atnaujinta Dydis
Darbo tarybos veiklos reglamentas 2018 m. 2023-03-21 15:53:49 205.27 KB