Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

Pagrindinės veiklos rūšys:

 • pradinis ugdymas, kodas 85,20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 90.01;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, sausumos transportas, kodas 49.39.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 – 14.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30