Ugdymo organizavimas

Dokumentai


Ugdymo organizavimas 2023-2024 m. m.:

2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

2023–2024 m. m. ugdymo proceso trukmė:

Klasė Dienų skaičius Savaičių kaičius per mokslo metus Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso pabaiga pagal Babtų gimnazijos susitarimus (žr. 39 p., 40.2 p. ir 42.2 p.)
1–4 klasės 175 35 2023-06-08 2023-06-05
5–IIg klasės 185 37 2023-06-22 2023-06-18
IIIg klasė 180 36 2023-06-15 2023-06-11
IVg klasės 170 34 2023-06-01 2023-05-30
 • Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų atostogos), kurių bendra trukmė PUG ir 1–IVg klasių mokiniams – 20 ugdymo diena. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos.

Atostogų trukmė:

Atostogų pavadinimas 1–IIIg klasės IVg klasės
Rudens atostogos 2022-10-30 – 2022-11-03 2022-10-30 – 2022-11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022-12-27 – 2023-01-05 2022-12-27 – 2023-01-05
Žiemos atostogos 2023-02-19 – 2023-02-23 2023-02-19 – 2023-02-23
Pavasario (Velykų) atostogos 2023-04-02 – 2023-04-05 2023-04-02 – 2023-04-05
Vasaros atostogos Ugdymo proceso pabaiga – 2024-08-31 Egzaminų sesijos pabaiga – 2024-08-31
 • Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IVg klasės mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų.
 • Jeigu IVg klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu ir pateikia raštišką prašymą gimnazijos direktoriui dėl laisvos dienos suteikimo, prieš brandos egzaminą yra suteikiama viena laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Gimnazijoje ugdymo procesas skirstomas į pusmečius. Gimnazijos tarybos sprendimu, susitarta dėl tokios pusmečių trukmės:

I pusmetis laikotarpis (nuo – iki) II pusmetis laikotarpis (nuo – iki)
2023-09-01 – 2024-01-19 2024-01-22 – ugdymo proceso pabaiga
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 13.55 – 14.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30